Chuyển đổi số
Khắc phục hạn chế, nâng cao chỉ số đánh giá Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Đắk Nông năm 2023 18/09/2023

Ngày 18/08/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 4846/UBND-TH về việc khắc phục hạn chế, nâng cao chỉ số đánh giá Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Đắk Nông năm 2023

Phân công công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin 15/09/2023

Ngày 13/09/2023 Sở Xây đựng đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-SXD về việc phân công công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin tại Sở Xây dựng

Kế hoạch triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Đắk Nông 11/08/2023

Ngày 07/08/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 511/KH-UBND về việc triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Đắk Nông.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân 11/08/2023

Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 521/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tham gia cuộc thi tìm hiểu Đề án 06 10/05/2023

Ngày 10/5/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 783/SXD-VP gửi: các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu Đề án 06.

Tháng 6/2023 Đắk Nông sẽ có những “Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt” 27/04/2023

Ngày 25/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ký ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND triển khai thực hiện “Tuyến đường “điểm” thanh toán không dùng tiền mặt” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/04/2023

Ngày 13/4/2023, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND về triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/04/2023

Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030" 05/04/2023

Ngày 04/04/2023, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030"

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số 28/03/2023

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức vàhành động, Cục Chuyển đổi số quốc gia. Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng giới thiệu bài viết của của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web
.