Chuyển đổi số
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 12/04/2024

Ngày 10/4/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 707/SXD-VP gửi các phòng đơn vị trực thuộc Sở về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến 20/03/2024

Căn cứ Công văn số 359/STTTT-TTBCXB ngày 18/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm năm 2024. Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng đăng tải một số nội dung cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến do Cục an toàn thông tin- Bộ Thông tin & truyền thông phát hành

Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 tại Sở Xây dựng 19/02/2024

Vừa qua, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-SXD về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 tại Sở Xây dựng

Công điện tăng cường hỗ trợ công dân mở tài khoản phục vụ ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt 24/01/2024

Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Xây dựng năm 2024 18/01/2024

Ngày 11/01/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-SXD về ứng dụng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Xây dựng năm 2024

Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 và Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông 10/01/2024

Ngày 09/01/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 55/TB-SXD về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc phê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông phiên bản 2.0 và Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 về việc phê duyệt kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đăk Nông, phiên bản 1.0

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2024 09/01/2024

Ngày 17/11/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2024

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06 trên địa bàn tỉnh 24/11/2023

Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 760/KH-UBND về việc Tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danhvà xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Xây dựng giai đoạn 2023-2024 07/11/2023

Ngày 06/11/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 2213/KH-SXD về việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Xây dựng giai đoạn 2023-2024

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 3 1 2 3
Xem theo ngày :
Liên kết web