Báo cáo
Báo cáo
Thực hiện định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam theo Quyết định 112/2002/QĐ-TTg. 23/11/2020

Ngày 19/11/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2110/SXD-QHKT&PTĐT gửi Bộ Xây dựng về việc thực hiện định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam theo Quyết định 112/2002/QĐ-TTg.

Báo cáo thực hiện chƣơng trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/07/2020

Ngày 2/7/2020, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1161/BC-SXD về việc báo cáo thực hiện chƣơng trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Báo cáo tổng kết chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg 09/03/2020

Ngày 06/3/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 323/SXD-HT&QLN gửi Bộ Xây dựng về việc báo cáo tổng kết chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Trang thông tin điện tử tháng 11 năm 2019 15/11/2019

Ngày 14/11/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 2042/BC-SXD về việc đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Trang thông tin điện tử tháng 11 năm 2019.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ĐắkNông 27/06/2019

Ngày 27/6/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1130/SXD-KTQH&PTĐT gửi Vụ Quy hoạch kiến trúc Bộ Xây dựng về việc Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ĐắkNông.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
130,533
Trong ngày: 326
Trong tháng: 8,633
Trong năm: 54,325
.