Công tác tổ chức cán bộ
Thông báo về việc trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 18/05/2023

Ngày 16/5/2023, Hội đồng thi tuyển Công chức tỉnh Đắk Nông đã ban hành Thông báo số 114/TB-HĐTT về việc thông báo về việc trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Thông báo về việc thuyên chuyển công tác đối với công chức: Nguyễn Thị Thanh Mai 19/04/2023

Ngày 19/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 660/SXD-VP về việc thuyên chuyển công tác đối với công chức.

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với Ông: Lê Tiến Thực 19/04/2023

Ngày 18/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 650/TB-SXD về việc thông báo nghỉ hưu đối với Ông: Lê Tiến Thực

Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch đối vớicác trường hợp tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đăk Nông 13/04/2023

Ngày 12/4/2023, Hội đồng tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023 ban hành Thông báo số 87/TB-SNV về việc kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đăk Nông.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023 12/04/2023

Ngày 12/04/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web