Công tác tổ chức cán bộ
Kế hoạch xét tuyển dụng Viên chức sự nghiệp năm 2024 của Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đắk Nông 18/07/2024

Ngày 12/7/2024, Trung tâm QHXD ban hành Kế hoạch số 53/KH-TTQH về việc xét tuyển dụng Viên chức sự nghiệp năm 2024 của Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đắk Nông

Thông báo về việc trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 18/05/2023

Ngày 16/5/2023, Hội đồng thi tuyển Công chức tỉnh Đắk Nông đã ban hành Thông báo số 114/TB-HĐTT về việc thông báo về việc trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Thông báo về việc thuyên chuyển công tác đối với công chức: Nguyễn Thị Thanh Mai 19/04/2023

Ngày 19/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 660/SXD-VP về việc thuyên chuyển công tác đối với công chức.

Thông báo về việc nghỉ hưu đối với Ông: Lê Tiến Thực 19/04/2023

Ngày 18/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 650/TB-SXD về việc thông báo nghỉ hưu đối với Ông: Lê Tiến Thực

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web