Văn bản QPPL
Văn bản QPPL
Luật số: 65/2020/QH14 01/01/2021

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội

Luật số: 64/2020/QH14 01/01/2021

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Luật số: 63/2020/QH14 01/01/2021

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật số: 56/2020/QH14 01/01/2021

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Luật số: 57/2020/QH14 01/01/2021

Luật Thanh niên (sửa đổi)

Luật số: 59/2020/QH14 01/01/2021

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Luật số: 61/2020/QH14 01/01/2021

Luật Đầu tư (sửa đổi)

Luật số: 58/2020/QH14 01/01/2021

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

106/2020/NĐ-CP 15/11/2020

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

117/2020/NĐ-CP 15/11/2020

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
130,523
Trong ngày: 316
Trong tháng: 8,623
Trong năm: 54,315
.