Văn bản QPPL
27/2023/QH15 01/01/2025

Luật số 27/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Nhà ở (sửa đổi)

29/2023/QH15 01/01/2025

Luật số 29/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Kinh doanh bất động sản

25/2023/QH15 01/01/2025

Luật số 25/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

24/2023/QH15 01/07/2024

Luật số 24/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Viễn thông

30/2023/QH15 01/07/2024

Luật số 30/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

26/2023/QH15 01/07/2024

Luật số 26/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Căn cước

28/2023/QH15 01/07/2024

Luật số 28/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Tài nguyên nước

13/2023/TT-BXD 01/03/2024

Thông tư số 13/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng: Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

111/2024/QH15 18/01/2024

Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội: Về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

112/2024/QH15 18/01/2024

Nghị quyết số 112/2024/QH15 của Quốc hội: Về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 6 1 2 3 4 5 6
Xem theo ngày :
Liên kết web