Kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do UBND huyện Cư jut làm chủ đầu tư. (30/09/2019)
Ngày 20/9/2019, Sở Xây dựng đã ban hành kết luận số 1702/KL-SXD về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do UBND huyện Cư jut làm chủ đầu tư.

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Lượt xem:  306 Bản in Quay lại

Liên kết web