Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (14/11/2019)
Ngày 25/10/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-SXD về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Văn phòng Sở

Lượt xem:  5 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
72,703
Trong ngày: 137
Trong tháng: 812
Trong năm: 22,772