Chính sách chất lượng
Chính sách chất lượng (14/11/2019)
Ngày 12/8/2019, Sở Xây dựng đã ban hành chính sách chất lượng cụ thể như sau:

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm:

“CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, KỊP THỜI, ĐÚNG PHÁP LUẬT”

 

Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Xây dựng Đăk Nông cam kết:

1. Công khai, minh bạch và đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản pháp quy liên quan nhằm nâng cao sự thỏa mãn của tổ chức, cá nhân.

2. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính gắn với quy trình giải quyết công việc

3. Thường xuyên cải tiến phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Không ngừng hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan thông qua việc thực hiện và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

                                                    

GIÁM ĐỐC

 

                                                                                               (Đã ký)

         

                                                                               Đặng Gia Dũng

 

Lượt xem:  52 Bản in Quay lại

.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
128,577
Trong ngày: 237
Trong tháng: 6,677
Trong năm: 52,369
.