Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019 (12/02/2020)
Ngày 30/1/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  515 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web