Cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch nhân sự. (15/11/2022)
Ngày 15/11/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 2129/TB-SXD về việc Cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch nhân sự.

 

Thực hiện Công văn số 6550/UBND-NC ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Công văn số 6549/UBND-NC ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022; Lãnh đạo Sở yêu cầu các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, như sau:.

1. Khẩn trương rà soát, đôn đốc công chức, người lao động cài đặt ứng dụng VNeID và đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện đầy đủ đảm bảo 100% và hoàn thành trước ngày 15/11/2022; Đưa nội dung này là một trong những tiêu chí để phục vụ bình xét, đánh giá thi đua năm 2022 đối với tập thể, cá nhân;  Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, người quen biết đủ điều kiện, khẩn trương đến cơ quan Công an để được hướng dẫn và thực hiện thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, Định danh điện tử và đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công theo quy định.

2. Sử dụng ứng dụng VNelD hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (theo Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ), bằng cách:

Bước 1: Công dân đến cơ quan Công an đăng ký tài khoản mức 2; thực hiện cài đặt ứng dụng VNelD; thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNelD.

Bước 2: Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử như sau:

(1) Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (liên thông với Cổng Dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương) với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của từng công dân sẽ được điền vào biểu mẫu điện tử (Form), người dân không phải điền và không sửa được thông tin.

(2) Sử dụng các thông tin hiển thị trên VNelD: Công dân sử dụng tài khoản, mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNelD trên thiết bị di động. Các thông tin căn cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNelD để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch của người dân.

(3) Các doanh nghiệp, tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng xác thực điện tử tài khoản định danh điện tử của người dân.

Đề nghị các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Lượt xem:  444 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web