Văn bản QPPL
Số ký hiệu 85/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/12/2023
Người ký Trần Lưu Quang
Trích yếu Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Cơ quan ban hành
Ngày có hiệu lực 07/12/2023
Tài liệu đính kèm NĐ 85/2023/NĐ-CP
Văn bản liên quan
Liên kết web