Văn bản QPPL
Số ký hiệu 108/2023/QH15
Ngày ban hành 29/11/2023
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Nghị quyết số 108/2023/QH15 của Quốc hội: Về giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030"
Cơ quan ban hành Quốc hội
Ngày có hiệu lực 29/11/2023
Tài liệu đính kèm Nghị quyết số 108/2023/QH15
Văn bản liên quan
Liên kết web