Văn bản QPPL
Số ký hiệu 112/2024/QH15
Ngày ban hành 18/01/2024
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Nghị quyết số 112/2024/QH15 của Quốc hội: Về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Cơ quan ban hành Quốc hội
Ngày có hiệu lực 18/01/2024
Tài liệu đính kèm Nghị quyết số 112/2024/QH15
Văn bản liên quan
Liên kết web