Thông báo
Thông báo tổ chức công bố Quyết định thanh tra. 02/04/2021

Ngày 02/4/2021, Đoàn Thanh tra số 43 Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 587/TB-ĐTT về thông báo tổ chức công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Sở Y tế tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Thông báo, mời tham gia Hội thảo tập huấn công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. 09/12/2020

Ngày 09/12/2020 Sở Xây dựng vừa có văn bản số 2217/SXD-KT&QLHĐXD về việc thông báo, mời tham gia Hội thảo tập huấn công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4/2020. 12/10/2020

Ngày 12/10/2020, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đăk Nông đã ban hành Thông báo số 1829 /TB-HĐXCCC về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4/2020.

Thông báo việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 4/2020. 21/09/2020

Ngày 21/9/2020, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đăk Nông đã ban hành Thông báo số 1705/TB-HĐXCCC về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 4/2020.

Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí: Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng 26/08/2020

Ngày 26/8/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 1511/TB-SXD về việc thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí: Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Thông báo chức danh và Chữ ký của đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông 26/08/2020

Ngày 15/7/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 1226/TB-SXD về việc thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông.

Thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng Công trình do Sở Giáo dục & Đào tạo làm chủ đầu tư. 13/07/2020

Ngày 13/7/2020, Đoàn thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 1214/TB-ĐTT.SXD về việc Thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng Công trình do Sở Giáo dục & Đào tạo làm chủ đầu tư.

Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 3/2020. 03/07/2020

Ngày 02/7/2020 ,Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đăk Nông đã ban hành Thông báo số 1157/TB-HĐXCCC về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 3/2020.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luât tháng 5 và tháng 6. 25/06/2020

Ngày 25/6/2020, Sở Xây dựng 1103/TB-SXD về thông báo thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luât tháng 5 và tháng 6.

Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 2/2020. 14/05/2020

Ngày 13/5/2020, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đăk Nông đã ban hành Thông báo số 780/TB-HĐXCCC về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 2/2020.

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web
..