Thông báo
Thông báo
Sử dụng nhà công vụ 18/11/2019

Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1954/SXD-VP gửi các tổ chức, cá nhân đang làm việc, thuê để ở tại khu nhà công vụ về việc sử dụng nhà công vụ.

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 5/2019 13/09/2019

Ngày 13/9/2019,Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đăk Nông đã ban hành Thông báo số 1652/TB-HĐXCCC về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 5/2019.

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4/2019 26/07/2019

Ngày 25/7/2019,Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đăk Nông đã ban hành Thông báo số 1339TB-HĐXCCC về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4/2019.

Thông báo mời sơ tuyển 12/06/2019

Ngày 10/6/2019 Sở Xây dựng đã có thông báo số 1022/TB-SXD thông báo mời sơ tuyển dự án: Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức.

Thông báo về việc triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị 12/06/2019

Ngày 10/6/2019, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1021/TB-SXD về việc triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

Báo cáo về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức (lần 2) 28/05/2019

Ngày 27/5/2019, Sở Xây dựng có văn bản số 915/SXD-KT&QLHĐXD gửi các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông về báo cáo điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức (lần 2)

Công khai thông tin dự án khu Nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông 27/05/2019

Sở Xây dựng thông báo công khai thông tin dự án khu Nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông cụ thể như sau:

Thông báo về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành. 21/05/2019

Ngày 20/5/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo số 862/TB-SXD về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Cải tạo & mở rộng điều hành sản xuất Điện lực Krong Nô.

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3/2019. 21/05/2019

Ngày 20/5/2019,Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đăk Nông đã ban hành Thông báo số 868/TB-HĐXCCC về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3/2019.

Tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị 20/05/2019

Ngày 17/5/2019, Sở Xây dựng đã có văn bản số 855/SXD-QHKT&PTĐT gửi: Sở Tài Nguyên & Môi trường;Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành; Ban quản lý khu công nghiệp;UBND các huyện, thị xã; Ban quản lý dự án các huyện, thị xã về việc tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,597
Trong ngày: 103
Trong tháng: 4,389
Trong năm: 4,389