Công khai tài chính
Công khai tài chính
Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Nông 07/01/2020

Ngày 06/1/2020 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Nông.

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng Đắk Nông 24/12/2019

Ngày 18/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 285/QĐ-SXD về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng Đắk Nông

Công khai biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2020 13/12/2019

Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 639/BC - UBND về việc Công khai biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2020.

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2019 11/10/2019

Ngày10/10/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành công văn số 525/BC-UBND về việc Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2019.

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 16/07/2019

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành công văn số 379/BC-UBND về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,288
Trong ngày: 41
Trong tháng: 4,080
Trong năm: 4,080