Công khai tài chính
Công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông 11/04/2023

Ngày 10/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-SXD về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông 23/12/2022

Ngày 23/12/2022 Sở Xây dựng đã ban hànhQuyết định số 232/QĐ-SXD về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

Công bố công khai bổ sungdự toán ngân sáchnăm 2022của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông 17/11/2022

Ngày 17/11/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-SXD về viêc Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web
.