Công khai tài chính
Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 11 năm 2020 13/11/2020

Ngày 13/11/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2058/BC-SXD về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 11năm 2020.

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2020 của tỉnh Đắk Nông 16/07/2020

Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo số 378/BC-UBND về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2020.

Công bố công khai dự toán - Chi ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng Đắk Nông 25/06/2020

Ngày 16/4/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-SXD về việc Công bố công bố công khai dự toán - Chi ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng Đắk Nông.

Công khai dự toán ngân sách quý IV năm 2019 của Sở Xây dựng 25/06/2020

Ngày 04/1/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-SXD về việc Công bố, công khai dự toán ngân sách quý IV năm 2019 của Sở Xây dựng Đắk Nông

Công bố công khai quyết toán năm 2018 của Sở Xây dựng 25/06/2020

Ngày 09/12/2019 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-SXD về việc công bố, công bố công khai quyết toán năm 2018 của Sở Xây dựng

Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng 25/06/2020

Ngày 05/12/2019 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 266/QĐ-SXD về việc công bố, công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng

Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng 25/06/2020

Ngày 01/11/2019 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-SXD về việc công bố, công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng

Công khai dự toán ngân sách Quý III/2019 của Sở Xây dựng 25/06/2020

Ngày 09/10/2019 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-SXD về việc công bố, công khai dự toán ngân sách Quý III/2019 của đơn vị.

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng 25/06/2020

Ngày 06/9/2019 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-SXD về việc công bố, công khai điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng

Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng 25/06/2020

Ngày 30/8/2019 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-SXD về việc công bố, công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web
.