Công khai tài chính
Công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông 12/04/2024

Ngày 10/4/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-SXD về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông.

Công bố công khai dự toán ngân sách quý IV năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông 10/01/2024

Ngày 10/01/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-SXD về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý IV năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

Công bố công khai dự toán ngân sách quý III năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông 14/10/2023

Ngày 12/10/203 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-SXD về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý III năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

Công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông 11/04/2023

Ngày 10/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-SXD về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông 23/12/2022

Ngày 23/12/2022 Sở Xây dựng đã ban hànhQuyết định số 232/QĐ-SXD về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web