Bảng giá vật liệu xây dựng
Bảng giá vật liệu xây dựng
Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 10/2020. 23/11/2020

Ngày 23/11/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 2119/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 10/2020.

Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9 và Quý III/2020. 02/11/2020

Ngày 30/10/2020, Sở Xây dựng Đắk Nông đã ban hành 1968/SXD-KT&QLHĐXD gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9 và Quý III/2020.

Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 9/2020. 22/10/2020

Ngày 22/10/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1909/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 9/2020.

Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2020. 21/10/2020

Ngày 21/10/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1894/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2020

Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2020 13/10/2020

Ngày 13/10/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1837/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2020.

Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 8/2020 29/09/2020

Ngày 29/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1748/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 8/2020.

Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 3 và Quý I/2020. 03/09/2020

Ngày 27/8/2020, Sở Xây dựng Đắk Nông đã ban hành 1552/SXD-KT&QLHĐXD gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 3 và Quý I/2020.

Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 4 đến tháng 6 và Quý II/2020. 03/09/2020

Ngày 01/9/2020, Sở Xây dựng Đắk Nông đã ban hành 1573/SXD-KT&QLHĐXD gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 4 đến tháng 6 và Quý II/2020.

Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 7/2020 28/08/2020

Ngày 27/8/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1525/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 7/2020.

Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 6/2020 28/07/2020

Ngày 22/7/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1278/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan Về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 6/2020.

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
130,525
Trong ngày: 318
Trong tháng: 8,625
Trong năm: 54,317
.