Bảng giá vật liệu xây dựng
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02/2021 23/03/2021

Ngày 22/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 503/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02/2021.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01/2021 03/02/2021

Ngày 29/01/2021, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 166/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 01/2021

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11,12/2020 03/02/2021

Ngày 24/12/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 2322/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 11+12/2020.

Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 10/2020. 23/11/2020

Ngày 23/11/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 2119/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 10/2020.

Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9 và Quý III/2020. 02/11/2020

Ngày 30/10/2020, Sở Xây dựng Đắk Nông đã ban hành 1968/SXD-KT&QLHĐXD gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9 và Quý III/2020.

Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 9/2020. 22/10/2020

Ngày 22/10/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1909/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 9/2020.

Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2020. 21/10/2020

Ngày 21/10/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1894/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2020

Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2020 13/10/2020

Ngày 13/10/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1837/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2020.

Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 8/2020 29/09/2020

Ngày 29/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1748/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 8/2020.

Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 3 và Quý I/2020. 03/09/2020

Ngày 27/8/2020, Sở Xây dựng Đắk Nông đã ban hành 1552/SXD-KT&QLHĐXD gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 3 và Quý I/2020.

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web
..