Bảng giá vật liệu xây dựng
Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng,giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 02/08/2021

Ngày 02/8/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1419/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc áp dụng đơn giá nhân công xây dựng,giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 3 và Quý I/2021. 19/07/2021

Ngày 16/7/2021, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1293/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 3 và Quý I/2021.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05/2021 07/06/2021

Ngày 04/6/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 979/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2021.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04/2021 14/05/2021

Ngày 13/5/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 825/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2021.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03/2021 10/05/2021

Ngày 07/5/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 770/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2021.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02/2021 23/03/2021

Ngày 22/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 503/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02/2021.

Trang 1 trên tổng số 3 1 2 3
Xem theo ngày :
Liên kết web
.