Bảng giá vật liệu xây dựng
Bảng giá vật liệu xây dựng
Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 11/2019 13/12/2019

Ngày13/12/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 2349/SXD-KT&QLHĐXD về việc Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 11/2019.

Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9 và Quý III năm 2019 29/10/2019

Ngày 29/10/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số1929/SXD-KT&QLHĐXD về việc Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9 và Quý III năm 2019.

Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng đến hiện trường tháng 8/2019 01/10/2019

Ngày 03/9/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1565/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa; các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng đến hiện trường tháng 8/2019.

Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 8/2019 01/10/2019

Ngày 03/9/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1564/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa; các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 8/2019.

Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 9/2019 01/10/2019

Ngày 30/9/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1755/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa; các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 9/2019

Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 9/2019 01/10/2019

Ngày 30/9/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1754/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa; các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 9/2019

Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 4 đến tháng 6 và Quý II năm 2019 10/09/2019

Ngày 04/9/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số1571/SXD-KT&QLHĐXD về việc Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 4 đến tháng 6 và Quý II năm 2019.

1418/SXD-KT&QLHĐXD 09/08/2019

Công bố giá vật tư, vật liệu tháng 6+7/2019

1419/SXD-KT&QLHĐXD 09/08/2019

Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường tháng 6+7/2019

1174/SXD-KT&QLHĐXD 03/07/2019

Công bố giá chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 3 và Quý I/2019

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,762
Trong ngày: 40
Trong tháng: 4,554
Trong năm: 4,554