Bảng giá vật liệu xây dựng
Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 8/2023 19/09/2023

Ngày 19/9/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1790/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 8/2023.

Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 4 đến tháng 6 và Quý II/2023 28/07/2023

Ngày 17/07/2023, Sở Xây dựng Đăk Nông đã ban hành Công văn số 1276/SXD-KT&QLHĐXD gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 4 đến tháng 6 và Quý II/2023.

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 7/2023 28/07/2023

Ngày 26/07/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1355/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 7/2023.

Công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 6/2023 30/06/2023

Ngày 30/6/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số1171/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư,vật liệu xây dựng tháng 6/2023.

Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 15/05/2023

Ngày 15/5/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 820/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023

Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 3 và Quý I/2023 11/05/2023

Ngày 11/05/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 795/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 1 đến tháng 3 và Quý I/2023.

Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 10/05/2023

Ngày 09/5/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 778/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 3/2023 19/04/2023

Ngày 19/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 662/SXD-KT&QLHĐXD về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 3/2023.

Trang 1 trên tổng số 4 1 2 3 4
Xem theo ngày :
Liên kết web
.