TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ
TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ
Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 12 năm 2019 17/12/2019

Ngày 16/12/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 2362/BC-SXD về việc báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 12 năm 2019.

Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 11 năm 2019 15/11/2019

Ngày 14/11/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1831/BC-SXD về việc báo cáo kết quả tiếp công dân và xử lý đơn tháng 11/2019

Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 10 năm 2019 14/10/2019

Ngày 14/10/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1831/BC-SXD về việc báo cáo kết quả tiếp công dân và xử lý đơn tháng 10/2019

Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tháng 8 năm 2019 19/08/2019

Ngày 15/8/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1456/BC-SXD về việc báo cáo kết quả tiếp công dân và xử lý đơn tháng 8/2019

Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn 7 tháng đầu năm 2019 22/07/2019

Ngày 17/7/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1251/BC-SXD về việc Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn 7 tháng đầu năm 2019.

Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn 6 tháng đầu năm 2019 16/06/2019

Ngày 13/6/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1049/BC-SXD về việc Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn 6 tháng đầu năm 2019.

Kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn tháng 5/2019 20/05/2019

Ngày 17/5/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 850/BC-SXD về việc báo cáo kết quả tiếp công dân và xử lý đơn tháng 5/2019

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,656
Trong ngày: 11
Trong tháng: 4,448
Trong năm: 4,448