Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ 14/07/2021

Ngày 13/7/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1248/SXD-TTr gửi: Sở Tư pháp;Thanh tra tỉnh Đắk Nông; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Góp ý Đề cương nhiệm vụ và dự toán xây dựng Bảng giá nhà, tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất. 25/03/2021

Ngày 25/3/2021, Sở Xây dựng đã có văn bản số 538/SXD-KT&QLHĐXD gửi:Các Sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp &PTNT; Tư pháp; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Ban QLDA giao thông, dân dụng, công nghiệp; Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT về việc góp ý Đề cương nhiệm vụ và dự toán xây dựng Bảng giá nhà, tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 04/12/2020

Ngày 03/12/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2179/SXD-KT&QLHĐXD gửi:Các Sở: Giao Thông vận tải; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp; Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Các Ban Quản lý dự án & PTQĐ các huyện, thành phố.

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 17/11/2020

Ngày 16/11/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2074/SXD-HT&QLN gửi: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông; Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Công ty CP cấp nước và phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước Waseco về việc đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 03/11/2020

Ngày 02/11/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1975/SXD-KT&QLHĐXD gửi các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa;Các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực về việc góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND về Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở phát sinh ngoài Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg 12/10/2020

Ngày 09/10/2020, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1827/SXD-HT&QLN gửi: Các Sở, ban, ngành; Các tổ chức đoàn thể; UBND các huyện, thành phố Gia Nhĩa về việc lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND về Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở phát sinh ngoài Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

Liên kết web
.