Góp ý dự thảo văn bản
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/09/2023

Ngày 20/09/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1805/SXD-HT&QLN gửi Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/08/2023

Ngày 16/8/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1541/SXD-QHKT&PTĐT gửi: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 13/04/2023

Ngày 13/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 604/SXD-KT&QLHĐXD gửi Các Sở: Công thương; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch & Đầu tư; Tài chính; Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Ban QLDA các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

Lấy ý kiến đề án chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (lần 2) 13/04/2023

Ngày 11/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 580/SXD-HT&QLN gửi: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc lấy ý kiến đề án chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (lần 2)

Lấy ý kiến góp ý nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 16/01/2023

Thực hiện Công văn số 59/STTTT-TTBCXB ngày 13/01/2023 của Sở Thông tin & Truyền thông Đắk Nông về việc tuyên truyền lấy ý kiến góp ý nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sở Xây dựng tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh được biết về việc sửa đổi Luật Đất đai để mọi tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh trung thực, ý chí, nguyện vọng, lợi ích Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Quyết định Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/08/2022

Ngày 02/8/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1454/SXD-KT&QLHĐXD về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án ĐTXD thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG gia đoạn 2021-2025

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 08/07/2022

Ngày 08/7/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1274/SXD-VP gửi: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông; Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Công ty CP CN&PTĐT tỉnh Đắk Nông; Công ty CP ĐT&XD cấp thoát nước Waseco về việc đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021.

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/05/2022

Ngày 10/05/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 768/SXD-TTr về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Góp ý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo giữa kỳ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2022, tầm nhìn đến năm 2050 28/03/2022

Để đảm bảo Báo cáo giữa kỳ chất lượng và phù hợp với tiềm năng phát triển của tỉnh trong thời kỳmới, Sở Xây dựng đang tải toàn bộ nội dung dự thảo báo cáo giữa kỳ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2022, tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý kiến rộng rãi đến các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và hiệp hội trong nước. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông

Các bài viết khác
Liên kết web
.