Góp ý dự thảo văn bản
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 04/06/2024

Ngày 03/6/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1223/SXD-QLCLCT gửi: Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Phối hợp lấy ý kiến cộng đồng dân cưvề điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Gia Nghĩa để triển khai lập Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông 22/05/2024

Ngày 22/5/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1094/SXD-QHKT&PTĐT gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa; Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Tân về việc phối hợp lấy ý kiến cộng đồng dân cưvề điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Gia Nghĩa để triển khai lập Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông.

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Nhà số 27/2023/QH15 23/04/2024

Ngày 23/4/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 843/SXD-HT&QLN gửi: Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Nhà số 27/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Góp ý kiến dự thảo Quyết định Danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình 26/01/2024

Ngày 25/01/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 186/SXD-VP gửi UBND các huyện, Thành phố Gia Nghĩa về việc cho ý kiến dự thảo Quyết định Danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/09/2023

Ngày 20/09/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1805/SXD-HT&QLN gửi Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/08/2023

Ngày 16/8/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1541/SXD-QHKT&PTĐT gửi: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 13/04/2023

Ngày 13/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 604/SXD-KT&QLHĐXD gửi Các Sở: Công thương; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch & Đầu tư; Tài chính; Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Ban QLDA các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

Lấy ý kiến đề án chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (lần 2) 13/04/2023

Ngày 11/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 580/SXD-HT&QLN gửi: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc lấy ý kiến đề án chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (lần 2)

Lấy ý kiến góp ý nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 16/01/2023

Thực hiện Công văn số 59/STTTT-TTBCXB ngày 13/01/2023 của Sở Thông tin & Truyền thông Đắk Nông về việc tuyên truyền lấy ý kiến góp ý nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sở Xây dựng tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh được biết về việc sửa đổi Luật Đất đai để mọi tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh trung thực, ý chí, nguyện vọng, lợi ích Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web