Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 17/11/2020

Ngày 16/11/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2074/SXD-HT&QLN gửi: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông; Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Công ty CP cấp nước và phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước Waseco về việc đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 03/11/2020

Ngày 02/11/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1975/SXD-KT&QLHĐXD gửi các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa;Các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực về việc góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND về Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở phát sinh ngoài Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg 12/10/2020

Ngày 09/10/2020, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1827/SXD-HT&QLN gửi: Các Sở, ban, ngành; Các tổ chức đoàn thể; UBND các huyện, thành phố Gia Nhĩa về việc lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND về Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở phát sinh ngoài Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
130,508
Trong ngày: 301
Trong tháng: 8,608
Trong năm: 54,300
.