Công bố hợp quy
Hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy về sản phẩm vật liệu xây dựng. 28/07/2023

Ngày 27/07/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số1367/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Sơn Đắk Nông (địa chỉ: số 260 đường Tôn Đức Thắng, tổ 5, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về việc hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy về sản phẩm vật liệu xây dựng.

Công bố hợp quy số:01/2022/HQ-DNI ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Công ty cổ phần Công nghiệp Đắk Nông. 14/07/2022

Ngày 12/7/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1300/TB-SXD về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty cổ phần Công nghiệp Đắk Nông.

Liên kết web