Thông tin về dự án hạng mục đầu tư đấu thầu
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ. 20/08/2021

Ngày 20/8/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ” 20/08/2021

Ngày 20/7/2021 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-SXD về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ”

Quyết định phê duyệt mua sắm trang phục Thanh tra Sở năm 2021 14/05/2021

Ngày 11/5/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-SXD về việc phê duyệt mua sắm trang phục Thanh tra Sở (Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021)

Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu thi công xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Xây dựng Đắk Nông 08/03/2021

Ngày 05/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-SXD về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu thi công xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Xây dựng Đắk Nông

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Tư vấn lập các bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/10/2020

Ngày 21/10/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 232/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Tư vấn lập các bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Dự án: Lập các bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Lập các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/09/2020

Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Lập các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ phường Nghĩa Trung 15/09/2020

Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số1380/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ phường Nghĩa Trung tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Lập các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/09/2020

Ngày01/9/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Lập các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Các bài viết khác
Liên kết web
.