Thông tin về dự án hạng mục đầu tư đấu thầu
Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu thi công xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Xây dựng Đắk Nông 08/03/2021

Ngày 05/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-SXD về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu thi công xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Xây dựng Đắk Nông

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Tư vấn lập các bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/10/2020

Ngày 21/10/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 232/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Tư vấn lập các bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Dự án: Lập các bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Lập các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/09/2020

Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Lập các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ phường Nghĩa Trung 15/09/2020

Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số1380/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ phường Nghĩa Trung tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Lập các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/09/2020

Ngày01/9/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Lập các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định về việc hủy kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức. 31/08/2020

Ngày 27/8/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyểt định số 171/QĐ-SXD về việc hủy kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức.

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông 25/06/2020

Ngày 23/6/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-SXD về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Về việc phê duyệt kế hoạch nhà thầu gói thầu: May trang phục, cung cấp tư trang ngành thanh tra năm 2020 23/04/2020

Ngày 23/4/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-SXD về việc phê duyệt kế hoạch nhà thầu gói thầu: May trang phục, cung cấp tư trang ngành thanh tra năm 2020

Thông báo gia hạn thời gian mời sơ tuyển: Dự án Khu đô thị mới tổ 1, phường nghĩa Đức 20/03/2020

Ngày20/3/2020 Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 436/TB-SXD về việc gia hạn thời gian mời sơ tuyển: Dự án Khu đô thị mới tổ 1, phường nghĩa Đức.

Quyết định về việc ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/02/2020

Ngày 08/1/2020 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Liên kết web
..