Thông tin về dự án hạng mục đầu tư đấu thầu
Thông tin về dự án hạng mục đầu tư đấu thầu
Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 (đợt 2) 14/11/2019

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 1857/QĐ-UBND về việc phê duyệt phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 (đợt 2).

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy photo coppy 14/11/2019

Ngày 03/10/2019, Sở Tài chính đã ban hành Thông báo số 336/TB-STC về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy photo coppy.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 16/10/2019

Ngày 16/10/2019, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 1856/TB-SXD về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
68,890
Trong ngày: 188
Trong tháng: 2,388
Trong năm: 18,959