Thông tin về dự án hạng mục đầu tư đấu thầu
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu định thầu tư vấn khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng giá vật liệu xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 01/03/2023

Ngày 06/02/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu định thầu tư vấn khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng giá vật liệu xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn Xây dựng và công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 28/02/2023

Ngày 28/02/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn Xây dựng và công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Lập đề án về chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải 28/12/2022

Ngày 28/12/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Lập đề án về chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu(E-HSMT) 22/11/2022

Ngày 22/11/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-SXD về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Lập đề án về chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu 02/11/2022

Ngày 01/11/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-SXD về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án: lập Đề án về chính sách hộ trợ tổ chức, hộ gia đình xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn Xây dựng và công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 18/04/2022

Ngày 15/4/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn Xây dựng và công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu (E-HSYC), Gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác của Sở Xây dựng 22/02/2022

Ngày 21/02/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-SXD về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu (E-HSYC), Gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác của Sở Xây dựng

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web
.