Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (24/04/2019)

Thực hiện Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019; ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Kế hoạch số 210/KH-UBND).

Theo đó, Mục đích của Kế hoạch: Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ, tổ chức triển khai nêu trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Xác định rõ trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành và các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tại Kế hoạch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh bằng hình thức lồng ghép nội dung vào chương trình tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2018 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (thực hiện vào Quý II/2019); Xây dựng các phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu và các hồ chứa có vùng hạ du khu vực đông dân cư, các công trình quan trọng (Thực hiện thường xuyên). Đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung kế hoạch. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Đối với các Sở, Ban, ngành có liên quan (Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã): Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

Các chủ đập, hồ chứa nước: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công công trình do đơn vị làm chủ đầu tư, đặc biệt lưu ý các công trình sửa chữa cấp bách, có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với các hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ xử lý cấp bách do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn tại Quyết định số 1207/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Bố trí lực lượng quản lý hồ chứa có đủ năng lực, chuyên môn theo quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ, đặc biệt là công tác kiểm tra đập trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố; Nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du; Đối với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ: Phải quan trắc 4 lần một ngày và tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành hồ chứa chống lũ an toàn. Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa tối thiểu 2 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 4 lần/ngày khi có mưa, lũ (trong trường hợp mực nước hồ cao hơn mực nước thiết kế phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ) lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi (địa chỉ: www.thuyloivietnam.vn).

Các chủ đầu tư tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đặc biệt lưu ý các công trình sửa chữa cấp bách, có nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi.

Xem chi tiết tại đây

 

Nguồn: daknong.gov.vn

Lượt xem:  45 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
79,779
Trong ngày: 123
Trong tháng: 3,571
Trong năm: 3,571