Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 04/12/2019

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 02/10/2019

Ngày 01/10/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1761/SXD-HTKT&QLN gửi UBND các huyện, thị xã về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công trình năm 2019 19/09/2019

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành công văn số 4489/UBND-KTKH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã; các chỉ đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công trình năm 2019.

Chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh 19/09/2019

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 4486/UBND- KTN gửi Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã; Các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện về việc chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn hồ đập 12/08/2019

Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 3794/UBND- KTN gửi Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã;Các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn hồ đập

Tăng cường giải quyết TTHC, khắc phục hồ sơ quá hạn 09/08/2019

Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 3789/UBND -NCKSTT gửi: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã về việc tăng cường giải quyết TTHC, khắc phục hồ sơ quá hạn.

Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra 09/08/2019

Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số3790/UBND-KTN gửi các Sở, ban ngành; UBND các huyện thị xã về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão 06/08/2019

Ngày 05/8/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1382/SXD-HT&QLN gửi UBND các huyện, thị xã Gia nghĩa về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường bất động sản 24/07/2019

Ngày 19/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1684/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường bất động sản.

Tăng cường sử dụng chứng thư số, chữ ký số và đôn đốc thực hiện nâng cao công tác cải cách hành chính 24/07/2019

Ngày 24/7/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1309/TB-SXD gửi Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc tăng cường sử dụng chứng thư số, chữ ký số và đôn đốc thực hiện nâng cao công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
72,917
Trong ngày: 98
Trong tháng: 1,026
Trong năm: 22,986