Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3/2019.
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3/2019. (21/05/2019)
Ngày 20/5/2019,Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đăk Nông đã ban hành Thông báo số 868/TB-HĐXCCC về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3/2019.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014:

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD, ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-SXD ngày 24/10/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đăk Nông;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐXCCC ngày 24/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đăk Nông V/v Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đăk Nông

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

1. Thời gian sát hạch: ngày 23/5/2019.

- Buổi sáng:

Ca 1: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút.

Ca 2: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút.

Ca 3: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút.

Ca 4: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút.

Ca 5: Bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút.

Ca 6: Bắt đầu lúc 10 giờ 00 phút.

Ca 7: Bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút.

Địa điểm: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông - Số 3 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Lưu ý:

- Thời gian cụ thể của từng cá nhân tham gia sát hạch như sau (có danh sách kèm theo và được đăng tải trên Website: soxaydungdaknong.gov.vn).

- Các cá nhân tham dự sát hạch kiểm tra các thông tin cá nhân trong danh sách, nếu có sai sót đề nghị phản hồi về Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

- Cá nhân có mặt đúng giờ để cán bộ sát hạch phổ biến, hướng dẫn nội dung, quy định liên quan đến quy chế sát hạch.

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi và kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch.

- Trường hợp vắng mặt coi như kết quả sát hạch không đạt.

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http//www.xaydung.gov.vn.

* Để biết thêm thông tin, đề nghị cá nhân liên hệ với ông Nguyễn Văn Đức, số điện thoại: 0984.009.379.

file đính kèm

Phòng Kinh tế & QLHĐXD

Lượt xem:  498 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
79,634
Trong ngày: 75
Trong tháng: 3,426
Trong năm: 3,426