Quy chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi thanh tra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (14/11/2019)
Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi thanh tra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Xem nội dung chi tiêt tại đây: 

Thanh tra Sở

Lượt xem:  217 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web
.