Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập.
Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập. (16/11/2020)
Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định 130/2020/NĐ-CP  gồm 7 chương, 25 điều quy  định cụ thể về phạm vi. đối tượng, trình tự thủ tục yêu cầu và thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản thu nhập; mẫu biểu kê khai, việc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập; việc xây dựng, phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập; bảo vệ lưu trữ khai thác; Xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản thu nhập…

Cụ thể, tại điều 10 quy định người có nghĩa vụ kê khai hàng năm gồm các ngạch công chức và người giữ chức danh công chức sau: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán; Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này; Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. Bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập./.

Đính kèm file nghị định 130/2020/NĐ-CP

 

 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  54 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
130,529
Trong ngày: 322
Trong tháng: 8,629
Trong năm: 54,321
.