Thông tin tuyên truyền
Thông tin tuyên truyền
Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập. 16/11/2020

Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tuyên truyền về Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020) 12/11/2020

Ngày 10/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Công văn số 02-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020). Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng trân trọng giới thiệu toàn văn tài liệu tuyên truyền

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa 12/11/2020

Ngày 10/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Công văn số 03-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020). Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương tuyên truyền cụ thể như sau

Tuyên truyền triển khai Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 11/11/2020

Ngày10/11/2020, Sở Thông tin & Truyền thông đã ban hành Công văn số 1151/STTTT-TTBCXB về việc tăng cường tuyên truyền triển khai Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Triển khai thực hiện Công điện 2109/CĐ - TCTL- QLCT ngày 09/11/2020 của Tổng Cục thủy lợi. 11/11/2020

Ngày 10/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5771/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Công điện 2109/CĐ - TCTL- QLCT ngày 09/11/2020 của Tổng Cục thủy lợi.

Tuyên truyền chủ động triển khai ứng phó với bão số 12 11/11/2020

Ngày 10/11/2020, Sở Thông tin & Truyền thông Đắk Nông đã có văn bản số 1153/STTTT-TTBCXB về việc tăng cường tyên truyền chủ động triển khai ứng phó với bão số 12.

Tuyên truyền Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. 27/10/2020

Ngày 20/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Xuất bản bộ sách khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam 05/10/2020

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các học giả, nhà sử học, các nhân chứng lịch sử để xuất bản bộ sách đồ sộ về biển, đảo Việt Nam với trên 20 đầu sách.

Tuyên truyền về Chuyển đổi số 05/10/2020

Bộ Thông tin & Truyền thông đã có văn bản số 3738/BTTTT-NXB ngày 29/9/2020 về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền về Chuyển đổi số.

Trang 1 trên tổng số 4 1 2 3 4
Xem theo ngày :
 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
128,523
Trong ngày: 183
Trong tháng: 6,623
Trong năm: 52,315
.