Thông tin tuyên truyền
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 04/05/2021

Thực hiện Công điện 570/CĐ-TTg ngày 2/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo 89/TB-VPCP ngày 1/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công điện 583/CĐ-BYT ngày 2/5/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Thông tin tuyên truyền Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021 04/05/2021

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần thành công chung của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Sở Xây dựng xin đăng tải toàn văn Kế hoạch số 08-KH/BTCTW, ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 19/04/2021

Thực hiện Công văn số 273-CV/BTGTU ngày 15/4/2021 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Nông về việc định hướng nội dung tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5). Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ nội dung Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 25/03/2021

Ngày 24/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-STTTT về việc thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 25/03/2021

Ngày 19/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1261/UBND-KTN, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

Triển khai thực hiện Thông báo 31/TB-VPCP ngày 25/2/2021 của Văn phòng Chính phủ 08/03/2021

Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn 1006/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông báo 31/TB-VPCP ngày 25/2/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Phổ biến tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. 05/03/2021

Ngày 03/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 400/SXD-CCGĐ gửi UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc phổ biến tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và hội nhập kinh tế quốc tế 02/03/2021

Ngày 15/01/2021 Sở Thông tin & Truyền thông Đắk Nông đã ban hành Công văn số 54/STTTT-TTBCXB về thực hiện thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và hội nhập kinh tế quốc tế. Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ Đề cương tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và Đề cương tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế do Cục Thông tin cơ sở biên soạn.

Trang 1 trên tổng số 5 1 2 3 4 5
Xem theo ngày :
Liên kết web
..