Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghịquyết số 86/NQ-CP vềgiải pháp trong phòngchống dịch Covid-19 (18/08/2021)
Ngày 17/8/2021, Sở Thông tin & Truyền thông Đắk Nông đã ban hành Công văn số 872/STTTT-TTBCXB về viêc tuyên truyền triển khai thực hiện Nghịquyết số86/NQ-CP vềgiải pháp trong phòngchống dịch Covid-19. Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ nội dung truyển truyền về các giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:
Xem nội dung chi tiết tại đây:
lan ta, dáp dng đmi ngưi, mi gia đình hiu biết thc sđy đvcác bin pháp tbo van toàn trong mùa dch,trong vùng có dch.3.Cp nht thông tin liên tc, kp thi, chính xác tngun tin chính thng ca BY tế, ngành y tế, chính quyn đa phương, các cơ quan chuyên môn. Chn chnh tình trng thông tin không chính xác, chưa kim chng, không rõ ngun gc,đăng ti nhng hình nh, ni dung không phù hp, vi phm các quy đnh ca pháp lut vbáo chí. Chđng phát hin và đutranh phn bác các lun điu xuyên tc, kích đng, sai stht vcông tác phòng, chng dch bnh COVID-19 trên các phương tin, không gian truyn thông.4. Tăng cưng thông tin truyn cm hng, nêu gương ngưi tt, vic tt, tinh thn đoàn kết, schia, đùm bc giúp đnhau vưt qua khó khăn trong mùa dch bnh; nhân rng cách làm hay, mô hình phòng, chngdchbnhCOVID-19 hiu qu; đc bit, phn ánh nlc ca hthng chính tr, các cơ quan chc năng, lc ng tuyến đu chng dch chung tay đy lùi dch bnh COVID-19.5. Đi mi hình thc tuyên truyn phong phú, sinh đng, tránh rp khuôn; sáng to các thông đip dnh, dhiu, dtiếp cn; tăng thi lưng, sng các tin, bài hưng dn, phbiến kiến thc vbo vsc khe.6.Thông tin thc hin các bin pháp nhm đm bo vn chuyn, lưu thông hàng hóa, vt tư, nguyên liu phc vsn xut bo đman toàn, liên thông, thng nht, thông sut trên đa bàn tnh; bo đm cung ng đy đ, kp thi lương thc, thc phm, nhu yếu phm, n đnh đi sng, phc vngưi dân ti đa phương.7. Tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến việc triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch tại địa phương để người dân hiểu, tham gia kê khai thông tin di biến động của người ra vào vùng dịch tại trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. 8. Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, chủ động rà quét thông tin trên không gian mạng, kịp thời cung cấp thông tinđề xuất các biện pháp xử lý đối với các thông tin xấu, bịa đặt, thông tin giả mạo, xuyên tạc về công tác phòng, chốngdịchCOVID-19gửi vSở Thông tin và Truyền thôngđể phối hợp xử lý.Đài Phátthanh -Truyn hình tnh tăng cưng tn sut phát sóng các chương trình, chuyên mc giáo dc, phbiến kiến thc bo vsc khe ti thiu 02 ln/ngày, la chn phát sóng vào khung gi, thi đim có nhiu ni nghe, ngưi xem.Báo Đk Nôngcn xây dng chuyên trang, chuyên mc, dành vtrí dtiếp cn và thhin ni dung thông tin sinh đng, đa chiu, sáng to vcông tác phòng, chng dch bnh COVID-19.
 
Hthng thông tin cơ strin khai thc hin vic tuyên truyn phòng, chng dch COVID-19 theo Nghquyết s86/NQ-CP, chđo ca Chính ph, Thng Chính ph, Ban Chđo Quc gia, đa phương và đnh hưng nêu trên; hthng loa truyn thanhcơ stiếp tc pháthuy, có hình thc phù hp, sinh đnghơnna trong vic tuyên truyn, phbiến, hưng dnsâu rng đến ngưi dân

 

Văn phòng

Lượt xem:  94 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.