Công bố đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tổ hợp thương mại và nhà ở Đắk Mil (22/12/2021)
Ngày 22/12/2021, Sở Xây dựng Đăk Nông đã ban hành Công văn số 2580/SXD-QHKT&PTĐT gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil; Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện Đắk Mil; UBND thị trấn Đắk Mil về việc công bố đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tổ hợp thương mại và nhà ở Đắk Mil

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tổ hợp thương mại và nhà ở Đắk Mil đã được UBND huyện Đắk Mil phê duyệt tại Quyết định số 1467/QĐ-UBND 07/12/2021.

Thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về công bố công khai quy hoạch, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Đắk Mil, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện Đắk Mil và UBND thị trấn Đắk Mil phối hợp công bố thông tin về Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tổ hợp thương mại và nhà ở Đắk Mil đến cộng đồng dân cư với các nội dung cơ bản như sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tổ hợp thương mại và nhà ở Đắk Mil.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

3. Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV kiến trúc xây dựng DAKNONGLAND.

4. Địa điểm: Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

5. Quy mô lập quy hoạch: 13,56ha.

6.  Quy mô dân số dự kiến: 1500 người.

7. Tính chất:                             

- Là một khu chức năng trong đô thị, bao gồm: Các khu vực xây dựng nhà ở kết hợp thương mại, các khu vực xây dựng các công trình sử dụng hỗn hợp, các công trình dịch vụ đô thị, và các khu vực chỉnh trang đô thị, khu vực cây xanh – hoa viên, với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sinh sống cho người dân.

 - Tạo quỹ đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình trong đô thị, kết nối khu quy hoạch với các khu chức năng khác trong đô thị, gắn kết hài hoà kiến trúc cảnh quan của khu vực lập quy hoạch và khu vực lân cận. Trong đó 8,1ha (thuộc ranh đất tiểu đoàn 301 cũ) sẽ kêu gọi đầu tư dự án khu tổ hợp thương mại và nhà ở; còn lại sẽ chỉnh trang đô thị và đấu nối giao thông, HTKT đảm bảo kết nối đồng bộ khu vực quy hoạch với hạ tầng bên ngoài ranh đất.

8. Mục tiêu quy hoạch:

- Cụ thể hoá định hướng phát triển không gian theo quy hoạch chung đô thị Đăk Mil đã được phê duyệt;

- Dự báo quy mô dân số, quỹ đất đúng tiêu chuẩn quy định; khai thác quỹ đất hợp lý, đáp ứng nhu cầu ở của dự báo dân số phát triển;

- Xác định tính chất, quy mô các công trình hiện hữu, xây mới để sắp xếp, điều chỉnh quỹ đất phù hợp;  xây dựng bộ mặt kiến trúc, cây xanh cảnh quan phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch mới;

- Xây mới và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, đáp ứng nhu cầu sử dụng; bảo đảm sự kết nối thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực quy hoạch;

- Quản lý đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt, để đô thị phát triển bền vững, hiện đại, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho thị trấn Đắk Mil.

9. Các nội dung khác của Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tổ hợp thương mại và nhà ở Đắk Mil được nêu tại Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện Đắk Mil.

Ngoài các nội dung công bố nêu trên, Sở Xây dựng sẽ công khai đồ án quy hoạch bằng hình thức trưng bày bản vẽ tại khu vực lập quy hoạch. (Đính kèm Quyết định Quyết định số 1467/QĐ-UBND ).

Rất mong sự quan tâm phối hợp các Quý cơ quan./.

 

Phòng QHKT&PTĐT

Lượt xem:  1,994 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web