Thông báo về việc tổ chức sát hạchcấpchứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 5/2022. (15/11/2022)
Ngày 15/11/2022, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng đã ban hành Thông báo số 2133/TB-SXD về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 5/2022.

 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về  quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-SXD ngày 24/10/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng Đăk Nông V/v thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐXCCC ngày 24/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đắk Nông;

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân có nhu cầu tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

1. Thời gian sát hạch: Ngày 14/12/2022 (thứ 4).

2. Địa điềm sát hạch: Tại Sở Xây dựng Đắk Nông - Số 3 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

3. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề: theo quy định tại Điều 76, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông – Số 01 đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

5. Hạn chót nhận hồ sơ: đến 16h00 chiều ngày 07/12/2022 (thứ 4).

6. Mức thu phí, lệ phí:

- Lệ phí nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD: 300.000 đồng/01 bộ hồ sơ (nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông).

- Chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD: 300.000 đồng/ 01 lĩnh vực sát hạch (nộp tại thời điểm thi sát hạch).

7.Lưu ý:

- Các cá nhân có nhu cầu tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong quá trình làm hồ sơ phải ghi chính xác tên các lĩnh vực mà mình cần xin cấp chứng chỉ (có phụ lục kèm theo).

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng , được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http//www.xaydung.gov.vn.

 

Phòng KT&QLHĐXD

Lượt xem:  617 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web