Nghị quyết tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 (13/02/2023)
Ngày 10/02/2023 Đảng ủy Sở Xây dựng đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về việc tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Lượt xem:  1,511 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web