Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Xây dựng năm 2023 (01/03/2023)
Ngày 10/01/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-SXD về ứng dụng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Xây dựng năm 2023.

I. Mục tiêu

1. Phát triển Chính quyền số

a) Phát triển Chính quyền số trong nội bộ cơ quan:

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice): đã được tích hợp chữ ký số, chứng thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp đã được triển khai đồng bộ; 100% văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi qua mạng (trừ văn bản thuộc bí mật nhà nước). Đồng thời, phần mềm iOffice cũng đã được triển khai cài đặt trên thiết bị di động bảo đảm kịp thời cho việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở.

b) Ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp:

- Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng cung cấp thông tin thường xuyên, đầy đủ, kịp thời, tuân thủ theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai cung cấp và tích hợp lên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cần thiết tới người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tổ chức, công dân và doanh nghiệp: Sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 do Sở Xây dựng cung cấp.

- Duy trì và thường xuyên cập nhật dữ liệu lên phần mềm cơ sở dữ liệu cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

c) Công tác bảo đảm an toàn thông tin:

- Tiếp tục bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc chính quyền điện tử của Sở .

- 100% các máy tính được cài đặt phần mềm phòng chống virut có bản quyền hoặc phần mềm phòng chống mã độc tập trung của tỉnh.

- Đảm bảo các hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt .

- 100% cán bộ công chức Sở được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin.

2. Phát triển kinh tế số

- Đảm bảo100% chứng từ Sở Xây dựng thanh toán đều dùng hóa đơn điện tử;

3. Phát triển xã hội số

- 80% cán bộ, công chức, người lao động của Sở nắm vững kỹ năng số cơ bản

- 100% CBCC, người lao động của Sở có điện thoại thông minh.

- 100% CBCC, người lao động của Sở có tài khoản thanh toán điện tử.

- 100% CBCC, người lao động của Sở đều cài đặt ứng dụng VSSID (BHXH)

 - 100% CBCC,  người lao động có tài khoản định danh điện tử,  sử dụng thẻ CCCD để xác thực qua ứng dụng VNeID.

II. NHIỆM VỤ

1) Phát triển hạ tầng kỹ thuật

Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng máy tính, thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối, thiết bị an toàn thông tin, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ Ipv4 sang Ipv6

2) Phát triển các hệ thống nền tảng, dữ liệu

- Duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng

- Cập nhật, số hóa hồ sơ cán bộ, công chức của sở trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ của CBCC viên chức tỉnh.

3) Phát triển các ứng dụng, dịch vụ

- Triển khai nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tích hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Triển khai thực hiện cập nhật, rà soát các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3 và mức độ 4 trên phần mềm hành chính công của tỉnh đảm bảo theo kế hoạch của UBND  tỉnh về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Tiếp tục cập nhật, duy trì hệ thống CSDL cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Triển khai, thực hiện báo cáo qua hệ thống thông tin kinh tế - chính trị tỉnh Đắk Nông.

- Tiếp tục tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, lập và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng (Trừ văn bản bí mật nhà nước)

4) Bảo đảm an toàn thông tin

- Phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước quy định về an toàn, an ninh thông tin mạng cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động được biết và thực hiện.

- Triển khai, thực hiện các nội dung nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hoạt động cơ quan trong đó bao gồm:

+ Sử dụng chữ ký số trong ký số văn bản điện tử nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

+ Sử dụng đồng thời các biện pháp bảo vệ như: tường lửa (firewall), cài đặt hệ thống phòng chống mã độc tập trung do Sở Thông tin & Truyền thông cấp để phát hiện tấn công mạng, ngăn chặn kịp thời và khắc phục sự cố khi có tấn công mạng.

5) Tuyên truyền nâng cao nhận thức - Phát triển nguồn nhân lực

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Phổ biến, tuyên truyền về tình hình triển khai, định hướng chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Bố trí công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên đề phổ biến kiến thức kiến thức về chuyển đổi số và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số.

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  220 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web