Thông báo công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng (17/03/2023)
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 2474 /TB - SXD về việc thông báo công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng.

 

Thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về quy định tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hoạt động quản lý nhà nước tại tỉnh Đắk Nông.

Sở Xây dựng thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng:

- Trong giờ hành chính đối với các ngày làm việc trong tuần phản ánh qua số điện thoại:

+ Lãnh đạo Sở: Đồng chí:  Phan Anh Tuấn (Giám đốc Sở): 0988.434.848;

+ Văn phòng Sở: 0261.3544.319 ;

+ Thanh tra Sở: 02613.546.555;

-  Ngoài giờ hành chính (kể cả ngày nghỉ): thực hiện việc tiếp nhận thông tin qua hộp thư điện tử công vụ:

+ Sở Xây dựng Đắk Nông: sxd@daknong.gov.vn

+ Giám đốc Sở: tuanpa.sxd@daknong.gov.vn

2. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận:

- Những nội dung về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

- Về thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng lao động thuộc Sở Xây dựng.

-  Việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

3. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Đắk Nông.

- Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị.

- Đối với các nội dung có liên quan đến kiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Thông báo này thay thế thông báo số 1195/TB-SXD ngày 19/09/2016 của Sở Xây dựng Đắk Nông.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và phối hợp triển khai thực hiện.

 

Văn phòng

Lượt xem:  133 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web