Đường dây nóng
Đường dây nóng
Công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng 30/09/2019

Ngày 19/9/2016, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 1195/TB-SXD về việc công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,302
Trong ngày: 55
Trong tháng: 4,094
Trong năm: 4,094