Đường dây nóng
Công bố đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do vi rút Corona 13/02/2020

Mới đây, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã thiết lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Công bố đường dây nóng báo chí tỉnh Đắk Nông 13/02/2020

Ngày 12/2/2020, Sở Thông tin & Truyền thông Đắk Nông đã ban hành Thông báo số 05/TB-STTTT về việc thiết lập đường dây nóng báo chí tỉnh Đắk Nông.

Công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng 30/09/2019

Ngày 19/9/2016, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 1195/TB-SXD về việc công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng.

Liên kết web
.