Đường dây nóng
Công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố 27/11/2023

Căn cứ Công văn số1847/STTTT-TTBCXB ngày 27/11/2023 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc tuyên truyền về đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố. Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng xin đăng tại nội dung đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấpvề tài trợ, khủng bố của Bộ Công an đến toàn thể người dân được biết.

Thông báo công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng 17/03/2023

Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 2474 /TB - SXD về việc thông báo công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng.

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp 10/10/2022

Nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường công tác thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các ngành lĩnh vực có tiềm năng lợi thế; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác đối thoại, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh Đắk Nông. Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng đăng tải một số nội dung sau để người dân, các doanh nghiệp biết và liên hệ công tác, cụ thể:

Công bố đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do vi rút Corona 13/02/2020

Mới đây, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã thiết lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Công bố đường dây nóng báo chí tỉnh Đắk Nông 13/02/2020

Ngày 12/2/2020, Sở Thông tin & Truyền thông Đắk Nông đã ban hành Thông báo số 05/TB-STTTT về việc thiết lập đường dây nóng báo chí tỉnh Đắk Nông.

Công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng 30/09/2019

Ngày 19/9/2016, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 1195/TB-SXD về việc công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư công vụ để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng.

Liên kết web