Tăng cườngcông tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (23/05/2024)
Ngày 23/05/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1128/SXD-TTr gửi: Sở Giao thông Vận tải; SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn; SởKếhoạch và Đầu tư; SởTài chính; Ban QLCDA đầu tư xây dựng tỉnh; UBND các huyện, thành phốGia Nghĩa về việc tăng cườngcông tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Theo đó, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị:

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt về các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, v.v về các nội dung liên quan đến việc tuân thủ quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng để chính quyền địa phương và các chủ đầu tư hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng.

Rà soát, báo cáo, đề xuất, kiến nghị các nội dung vướng mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024.

Đề nghị các đơn vị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31/5/2024 để kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở (Nguồn CV số 1128/SXD-TTr)

Lượt xem:  94 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web