Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 (30/05/2024)
Ngày 30/5/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1197/SXD-VP gửi Các phòng và đơn vị thuộc Sở về việc tổ chức tuyên truyền các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024

 

Theo đó, để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024, Lãnh đạo Sở đề nghị các Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; mục tiêu phân bổ, quản lý hiệu quả, giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng không gian biển nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế biển, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn biển, phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm quốc  phòng, an ninh và hợp tác quốc tế hiệu quả, từng bước xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do mình quản lý.

- Phát động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo  Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 như: Thu gom rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường.

Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng và đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng trước 02/7/2024 để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản nêu trên.

Văn phòng

Lượt xem:  52 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web