Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (04/06/2024)
Ngày 03/6/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1223/SXD-QLCLCT gửi: Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Thực hiện Công văn số 2904/UBND-KT ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc góp ý xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Công văn số 2226/BXD-HĐXD ngày 22/5/2024 của Bộ Xây dựng về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Xây dựng kính đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa nghiên cứu, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (có gửi kèm dự thảo).

* Lưu ý: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể tham khảo tại mục “Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, địa chỉ http://moc.gov.vn và Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông; địa chỉ: Số 03, đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 10/7/2024 để tổng hợp, góp ý.

Sở Xây dựng trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị.

 

Phòng QLCLCT

Lượt xem:  86 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web