Tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh
Tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh (24/04/2019)

Để triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày  12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân bảo đảm hiệu quả, góp phần triển khai các hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh được an toàn, ổn định và phát triển bền vững; ngày 24/4/2019 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1820/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt các nội dung sau:

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt nhằm triển khai có hiệu quả Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng nhân dân đến năm 2016 - 2020, Đề án Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tăng cường công tác thanh tra, giám sát các Quỹ Tín dụng nhân dân để kịp thời phát hiện các vi phạm, tồn tại, yếu kém trong hoạt động và kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý nhằm hạn chế, ngăn ngừa rủi ro cho hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tích cực thực hiện thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân, đặc biệt là Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng nhân dân đến năm 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Công an tỉnh trong việc thông tin tuyên truyền, ổn định tâm lý cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn khi có vấn đề nảy sinh liên quan đến hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân.

Công an tỉnh thực hiện tốt chức năng bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; phát hiện, đấu tranh với các thông tin sai lệch, tin đồn thất thiệt gây tâm lý hoang mang, ảnh hướng đến an toàn hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân; thực hiện và chỉ đạo công an các huyện, thị xã hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thu hồi vốn, tài sản của các Quỹ Tín dụng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh đẩy nhanh công tác thi hành án liên quan đến các khoản nợ xấu phát sinh tại Quỹ Tín dụng nhân dân nhằm hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân trong công tác thu hồi vốn, tài sản; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác xử lý nợ xấu.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh trong việc hỗ trợ các Quỹ Tín dụng nhân dân triển khai có hiệu quả phương án cơ cấu lại hoạt động đã được phê duyệt; thực hiện và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý nhà nước về nhân sự làm việc tại Quỹ Tín dụng nhân dân, ngăn ngừa các vi phạm, rủi ro đạo đức; chỉ đạo các phòng, ban chức năng hỗ trợ công tác xử lý nợ xấu, công tác thu hồi nợ, tài sản của Quỹ Tín dụng nhân dân do bị khách hàng chậm trả nợ hoặc do nhân sự Quỹ Tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật chiếm đoạt vốn và tài sản của Quỹ Tín dụng nhân dân; quan tâm, hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho Quỹ Tín dụng nhân dân nhằm bảo đảm hoạt động của Quỹ được ổn định, hiệu quả.

H.M

HM

Lượt xem:  58 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,590
Trong ngày: 96
Trong tháng: 4,382
Trong năm: 4,382