Báo cáo về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức (lần 2) (28/05/2019)
Ngày 27/5/2019, Sở Xây dựng có văn bản số 915/SXD-KT&QLHĐXD gửi các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông về báo cáo điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức (lần 2)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về  điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ngày 25/4/2019 Sở Xây dựng có công văn số 722/SXD-KT&QLHĐXD yêu cầu các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính tại địa bàn tỉnh Đắk Nông báo cáo về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị mình theo biểu mẫu đính kèm và gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 15/5/2019.

Đến nay, Sở Xây dựng mới nhận được 50/170 đơn vị báo cáo. Sở Xây dựng gửi công văn lần 2, yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo và gửi về Sở trước ngày 31/5/2019. Đối với các đơn vị không thực hiện báo cáo, Sở Xây dựng sẽ lập danh sách và thành lập Đoàn kiểm tra, xem xét đánh giá và thu hồi chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng (nếu không đảm bảo theo quy định). Để thuận tiện trong công tác tổng hợp, đề nghị các tổ chức gửi file mềm của báo cáo qua địa chỉ email: nguyenducgn2@gmail.com.

file đính kèm

 

Phòng Kinh tế & QLHĐXD

Lượt xem:  385 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web
..