Kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do UBND huyện Đắk Mil quyết định đầu tư (02/12/2019)
Ngày 31/7/2019, Sở Xây dựng ban hành kết luận thanh tra số1360/KL-SXD về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do UBND huyện Đắk Mil quyết định đầu tư

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Thanh tra Sở

Lượt xem:  296 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web