Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025" (28/04/2020)
Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 3019/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025"

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Lượt xem:  252 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web