Hỗ trợ doanh nghiệp
Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 05/06/2023

Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 06/03/2023

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, ngày 08/02/2023 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/BC-UBND về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023, với các nội dung cụ thể sau:

Tổng hợp, tiếp nhận thông tin về khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp 23/09/2021

Ngày 21/9/2021, Sở Xây dựng đã c ban hành văn bản số 1763/SXD-QHKT&PTĐT về việc phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trực tuyến.

Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 14/04/2021

Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND về Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục tổ chức chương trình "Cà phê doanh nhân" 15/09/2020

Ngày 14/9/2020, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 30/HHDN-VP về việc tiếp tục tổ chức chương trình "Cà phê doanh nhân"

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025" 28/04/2020

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 3019/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025"

Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ Doanh nghiệp. 18/09/2019

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể như sau:

Liên kết web