Hỗ trợ doanh nghiệp
Hỗ trợ doanh nghiệp
Tiếp tục tổ chức chương trình "Cà phê doanh nhân" 15/09/2020

Ngày 14/9/2020, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 30/HHDN-VP về việc tiếp tục tổ chức chương trình "Cà phê doanh nhân"

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025" 28/04/2020

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 3019/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025"

Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ Doanh nghiệp. 18/09/2019

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể như sau:

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
130,561
Trong ngày: 354
Trong tháng: 8,661
Trong năm: 54,353
.