Hỗ trợ doanh nghiệp
Hỗ trợ doanh nghiệp
Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ Doanh nghiệp. 18/09/2019

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể như sau:

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,293
Trong ngày: 46
Trong tháng: 4,085
Trong năm: 4,085