Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Năm 2020 (22/02/2021)
Ngày 29 tháng 01 năm 2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-BXD về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Năm 2020;

Theo Quyết định trên, số văn bản hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng gồm 27 văn bản, cụ thể như sau:

Văn bản hết hiệu lực toàn bộ gồm 15 văn bản, trong đó có 06 Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và 09 Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành. Trong đó, lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc gồm 05 văn bản; lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản gồm 04 văn bản; lĩnh vực hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng gồm 06 văn bản.
 

Văn bản hết hiệu lực một phần gồm 12 văn bản, trong đó có 04 Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và 08 Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành. Trong đó, lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc gồm 03 văn bản; lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản gồm 02 văn bản; lĩnh vực hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng gồm 06 văn bản; và 01 văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

 Sở Xây dựng thông báo cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân biết để thực hiện theo đúng quy định./.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Văn phòng

Lượt xem:  396 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web