Thông báo kết quả họp đánh giá công tác cải cách hành chính Quý I - năm 2023 (10/03/2023)

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-SXD  ngày  10/01/2023cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2023.

Sở Xây dựng đã tổ chức họp, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I - năm 2023, nội dung như sau:

-Ông Trần Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở - chủ trì cuộc họp nhận xét, đánh giá chung về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao, nhiệm vụ cải cách hành chính, nêu ra những tồn tại, thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo điều  hành tham mưu công tác CCHC, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức người dân, doanh nghiệp, nhất là dịch vụ công trực tuyến, thực hiện qua Bưu chính công ích...Qua đó các đồng chí tham dự cuộc họp đã góp ý thống nhất thông qua dự thảo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính - Quý I năm 2023.

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chú trọng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai các nội dung của kế hoạch công tác cải cách hành chính, góp phần vào việc duy trì sự thông suốt và hiệu quả trong hoạt động quản lý ngành. Từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chếmột cửa, một cửa liên thông; rà soát và đề xuất cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ không phù hợp thuộc lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép xây dựng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc tại đơn vị và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính với Trung tâm Hành chính công. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản nội bộ, nâng cấp hệ thống mạng internet, đảm bảo việc vận dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác.

 

Văn phòng

Lượt xem:  101 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web