Tuyên truyền phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị và kết luận của Đảng (27/03/2023)
Ngày 24/03/2023, Đảng ủy Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 15-CV/ĐU về việc tuyên truyền phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị và kết luận của Đảng.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Văn phòng

Lượt xem:  214 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web