Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành (04/08/2023)
Ngày 3/8/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 1428/KH-SXD về triển khai thực hiện Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, nhằm mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông; Nâng cao kiến thức, tăng cường trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Xây dựng… trong hoạt động tham mưu xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông.

Yêu cầu: tích cực chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

- Số người tham gia cuộc thi (tối thiểu 20 người) cụ thể như sau:

+ Lãnh đạo Sở: 01 người

+ Phòng Thanh tra Sở: 05 người.

+ Văn phòng Sở: 02 người.

+ Phòng Kinh tế và Quản lý Hoạt động Xây dựng: 03 người.

+ Phòng Quy hoạch kiến trúc và Phát triển đô thị: 03 người.

+ Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý nhà: 02 người.

+ Phòng Quản lý Chất lượng Công trình: 03 người.

1. Nội dung thi

Tìm hiểu các quy định pháp luật Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet

3. Thời gian tổ chức thi

Tổ chức 01 đợt thi, dự kiến diễn ra trong tháng 9 năm 2023.

Thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu và kết thúc đợt thi) được quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

 Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở tích cực tham gia và phấn đấu hoàn thành cuộc thi theo kế hoạch đã đề ra.

 

 

 

Thanh tra Sở

Lượt xem:  177 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web