Công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố (27/11/2023)
Căn cứ Công văn số1847/STTTT-TTBCXB ngày 27/11/2023 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc tuyên truyền về đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố. Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng xin đăng tại nội dung đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấpvề tài trợ, khủng bố của Bộ Công an đến toàn thể người dân được biết.

 

Theo đó, ngày 10/8/2023, Bộ Công an đã công bố thông tin và chỉ định đầu mối tiếp nhận, xử lý  thông  tin khẩn  cấp về  tài  trợ  khủng  bố  trên Cổng thông  tin điện  tử  Bộ  Công an (http://bocongan.gov.vn), cụ thể:

- Đầu mối tiếp nhận: CụcAn  ninh nội địa, Bộ Công an, số 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Số điện thoại: 0967.910.067 hoặc 069.234.1269.

 

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  149 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web