Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số (07/03/2024)
Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/ĐUK ngày 17/01/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông về triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Ngày 01/3/2024, Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Trần Ngọc Lâm, Phó bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp với toàn thể đảng viên thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng (trừ các đồng chí đã tham gia tại Hội nghị do Tỉnh ủy và Đảng ủy khối tổ chức), cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng đồng chí Trần Ngọc Lâm nhấn mạnh: Chuyên đề năm 2024 nhằm cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng nền hành chính Nhà nước; vận dụng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Truyền đạt chuyên đề năm 2024, đồng chí Lữ Thị Nhiên Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Báo cáo viên Tỉnh ủy) phổ biến một số nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII” và mang lại ý nghĩa thiết thực nhất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa HỒNG vừa CHUYÊN; Xây dựng 1 nền hành chính Nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại.

Qua buổi Hội nghị, toàn thể đảng viên thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng, cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại Sở Xây dựng trong giai đoạn hiện nay.

 

Vũ Nguyên - Bí thư Chi đoàn SXD

Lượt xem:  100 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web