Sử dụng bộ tài liệu nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông thuộcTiểu dự án -Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (19/06/2024)
Căn cứ Công văn số 958/STTTT- TTBCXB ngày 18/6/2024 về Sử dụng bộ tài liệu nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông thuộc Tiểu dự án - Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025

Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng đăng tải bộ tài liệu nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông thuộc Tiểu dự án - Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025

Tài liệu - Phụ lục 01

Tài liệu - Phụ lục 02

Tài liệu - Phụ lục 03

Tài liệu - Phụ lục 04

QĐ số 289/QĐ-TBDCB

Văn phòng

Lượt xem:  2 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web