Hướng dẫn điều chỉnh giấy phép xây dựng dự án Khu văn phòng–nhà ở Công ty Phương Thảo (28/05/2024)
Ngày 28/05/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1157/SXD-QHKT&PTĐT gửi CôngtyTNHH ĐT&PT BĐS Phương Thảo về việc hướng dẫn điều chỉnh giấy phép xây dựng dự án Khu văn phòng–nhà ở Công ty Phương Thảo

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 07/CV-BĐSPT ngày 22/5/2024 của Công ty TNHH ĐT&PT BĐS Phương Thảo về việc hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với các quy định có liên quan, Sở Xây hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với dự án Khu văn phòng – nhà ở Công ty Phương Thảo như sau:

- Ngày 05/11/2020, Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng số 24/GPXD cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Phương Thảo (đã đổi tên thành Công ty TNHH ĐT&PT BĐS Phương Thảo).

- Ngày 0/5/2024 Sở Xây dựng đã ban hành thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khu văn phòng – nhà ở Công ty Phương Thảo, theo đó dự án điều chỉnh vị trí hướng tuyến, chiều dài và vỉa hè một số tuyến đường.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 98 của Luật Xây dựng năm 2014: “1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

b) Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính. Công ty TNHH ĐT&PT BĐS Phương Thảo có thay đổi vị trí, quy mô một số tuyến đường của dự án, do đó thuộc đối tượng phải điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định.

- Theo quy định tại Khoản 4, Điều 103 của Luật Xây dựng: “4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp”. Do vậy, đề nghị Công ty TNHH ĐT&PT BĐS Phương Thảo nộp hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng về Sở Xây dựng thông qua trung tâm hành chính công của tỉnh để tiến hành thủ tục cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh theo quy định.

Sở Xây dựng hướng dẫn như trên để Công ty TNHH ĐT&PT BĐS Phương Thảo được biết và thực hiện.

 

Phòng QHKT&PTĐT

Lượt xem:  62 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web