Hướng dẫn công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (14/06/2024)
Ngày 13/6/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1338/SXD-KT&QLHĐXD gửi Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng về việc hướng dẫn công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 

Thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 17/03/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ủy quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công.     

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông tiến hành khảo sát, lập và ban hành giá vật liệu, thiết bị xây dựng tại các huyện, thành phố làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Để việc thực hiện. Để việc thực hiện thông báo giá vật liệu xây dựng được chính xác, kịp thời, phù hợp giá thị trường và các Thông tư của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng có nhu cầu đăng công bố giá vật liệu thực hiện như sau:

1. Hồ sơ công bố giá lần đầu.

- Văn bản đề nghị được công bố giá vật liệu xây dựng và Bảng giá bán của sản phẩm bao gồm các thông tin theo Mẫu số 01 đính kèm.

- Bản sao có công chứng Đăng ký kinh doanh, sản xuất hoặc cung cấp vật liệu xây dựng do cấp có thẩm quyền cấp, phù hợp với chủng loại vật liệu đề nghị công bố.

-  Thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính và nhà máy sản xuất của đơn vị, thông tin liên lạc của người phụ trách đăng ký công bố giá; danh sách các đại lý
phân phối sản phẩm có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, kèm theo hồ sơ kiểm định chấtlượng của cấp có thẩm quyền cấp (đối với các sản phẩm không thuộc danh mục theo quy định của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sảnphẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) hoặc giấy Chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy theo danh mục được quy định tại Thông tư của Bộ Xây dựng;

- Danh sách một số công trình đã và đang sử dụng sản phẩm (kèm theo bản sao hợp đồng cung ứng, hóa đơn bán sản phẩm tại thời điểm gần nhất) (nếu có);

- Catalog giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm;

- Bản sao có công chứng Giấy phép khai thác khoáng sản, Hợp đồng thuê đất: Đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng được khai thác, chế biến từ khoáng sản thiên nhiên như: Cát, đá, đất san lấp..

- Các nội dung yêu cầu khác khi cần thiết.

2. Hồ sơ công bố giá cho các lần tiếp theo.

a) Trường hợp giá tháng sau không có thay đổi so với giá tháng trước đã được công bố: Tổ chức, cá nhân gửi thông báo theo Mẫu số 02 đính kèm.

b) Trường hợp giá tháng sau có thay đổi so với giá tháng trước đã được công bố: Tổ chức, cá nhân gửi thông báo giá, theo Mẫu số 01 đính kèm.

c) Các nội dung khác trong hồ sơ đã nộp trước đó nếu không thay đổi so với quy định tại Mục 1 nêu trên thì không phải nộp lại. Trường hợp có thay đổi thì phải bổ sung văn bản có nội dung thay đổi mới nhất.

3. Hồ sơ hợp lệ - Nguyên tắc công bố giá.

3.1. Các hồ sơ có đủ nội dung theo yêu cầu tại Mẫu số 01, Mẫu số 02 nêu trên được coi là hợp lệ và sẽ được Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông xem xét đưa vào công bố giá theo nguyên tắc sau:

- Là các vật liệu được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, có giá phù hợp với giá bán trên địa bàn tại thời điểm công bố. Các loại vật liệu không được sử dụng phổ biến, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông sẽ xem xét quyết định việc đưa hoặc không đưa vào công bố giá.

- Các loại vật liệu, thiết bị có giá đề nghị cao vượt trội so với mặt bằng giá của các sản phẩm cùng loại (kích thước, tiêu chuẩn, công dụng…) Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông sẽ không xem xét đăng tải vào công bố giá.

- Vật liệu xây dựng, sản phẩm có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Toàn bộ hồ sơ phải được ký và đóng dấu của đơn vị cung cấp.

- Thời điểm tiếp nhận hồ sơ công bố giá: Trước ngày 20 của tháng.

- Địa điểm nhận hồ sơ công bố giá: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

– Địa chỉ: Số 03, đường Tô Hiến Thành, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

3.2. Khi giá vật liệu, thiết bị không có sự thay đổi thì định kỳ 03 tháng đề nghị quý Công ty, đại lý gửi văn bản thông báo để Sở Xây dựng nắm bắt thông tin. Nếu trong 03 tháng không có văn bản thông báo của quý Công ty thì Sở Xây dựng sẽ xem xét để gỡ thông báo giá vật liệu, thiết bị khỏi Công bố giá hàng tháng để đảm bảo sự phù hợp với biến động giá thị trường.

3.3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đăng ký công bố giá vật liệu đối với các loại vật liệu được sản phẩm có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

3.4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về phòng Kinh tế - Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông qua số điện thoại 02613.544.317 để được hướng dẫn cụ thể

 

Phòng KT&QLHĐXD

Lượt xem:  59 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web