Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trong các công trình đang thi công xây dựng. (15/05/2019)
Ngày14/5/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 819/SXD-CCGĐ gửi Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNN;Thanh tra tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư;Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh; Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã. về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trong các công trình đang thi công xây dựng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1957/UBND-KGVX ngày 04/5/2019 V/v tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, trong đó yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư các dự án về xây dựng trên địa bàn tỉnh chủ động đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại các công trường lao động và nơi ăn ở sinh hoạt của công nhân; yêu cầu chủ cơ sở và công nhân phải thường xuyên vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, ngủ màn tránh muỗi đốt.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị:

1. Các chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thường xuyên dọn vệ sinh công trường để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, nơi ăn, ở sinh hoạt tại các công trình đang thi công xây dựng để ngăn ngừa, hạn chế bọ gậy, muỗi đốt gây nên bệnh sốt xuất huyết. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát vi phạm trong công tác vệ sinh môi trường tại công trường xây dựng theo quy định Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường và Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; các cơ quan chức năng cấp tỉnh, cấp huyện trong quá trình thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng có vi phạm trong công tác vệ sinh môi trường tại công trường xây dựng

Sở Xây dựng đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện (kèm theo Công văn số 1957/UBND-KGVX ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh)

BBT (Văn bản số 819/SXD-CCGĐ)

Lượt xem:  144 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web
..